تعرفه چاپ

تعرفه چاپ اختصاصی افست مؤسسه طراحی و چاپ نقش و نگار

سرعت، کیفیت، دقت و مهارت بالای پرسنل مجموعه نقش و نگار، سبب شد که ایده ارائه تعرفه چاپ و لیست قیمت ، برای اولین بار برای چاپ های اختصاصی که شامل چاپ جعبه، ست اداری، کاتالوگ ، بروشور و… میشود، به سرانجام برسد و این تحول بزرگ در زمینه چاپ که باعث سرعت در سفارش  امور چاپ و تسریع در تحویل کالا به مشتریان میشود، رخ بدهد.

تعرفه-چاپ،نقش-و-نگار

 

 

 

 

تعرفه-چاپ-کاتالوگ-،-بروشور-تراکت-،-موسسه-تخصصی-طراحی-و-چاپ-نقش-و-نگار

 

چاپ-کاتالوگ-سه-لتی-،-بروشور-سه-لتی-،-۰تعرفه-چاپ-نقش-و-نگار

 

چاپ-کاتالوگ-دو-لتی-،-تعرفه-چاپ-کاتالوگ-و-بروشور-،-نقش-و-نگار

 

لیست-قیمت-ست-ادری-،-نقش-و-نگار

لیست-قیمت-چاپ-فولدر-تبلیغاتی-،-چاپ-و-تبلیغات-نقش-و-نگار-،-طراحی-و-چاپ-،-کاتالوگ-،-بروشور-،-تراکت-و-...

تعرفه-چاپ-،-لیست-قیمت-،-جعبه-کارتن-،-نقش-و-نگار